Skip to content →

Liikunta auttaa pelokasta koiraa

Kaikki koirat eivät reagoi stressiin samalla tavalla, vaan se voi ilmetä monilla erilaisilla tavoilla. Koiran pelokkuus yhtäkkisiä ääniä tai tapahtumia kohtaan voi olla merkki koiran stressistä. Kuten oireitakin, myös stressin syitä voi olla monia. Yleisin stressin aiheuttaja koirilla on kuitenkin turhautuminen, sillä koira on älykäs ja vilkas eläin joka tarvitsee paljon liikuntaa ja aktiviteettejä.Stressaantunutta koiraa auttaa stressin aiheuttajan tunnistaminen ja koiraa stressaavan asian poistaminen tai muuttaminen. Koska stressin lähdettä voi olla joskus hankala tunnistaa, on helpointa aloittaa pohtimalla, saako koira tarpeeksi virikkeitä ja liikuntaa. Sen lisäksi, että liikunta voi auttaa parantamaan jo syntyneitä oireita, toimii se myös koiran pelokkuuden ennaltaehkäisevänä tekijänä.Laaja Helsingin yliopiston tutkimus on selvittänyt ympäristötekijöiden vaikutusta koirien pelokkuuteen. Tutkimuksessa koiran sosiaalistamisen vaikutusten lisäksi havaittiin, että liikunta vaikuttaa positiivisesti myös koiriin. Kuten ihmisilläkin, myös koirilla liikunta nostaa mielialaan vaikuttavan serotoniinin tuotannon määrää aivoissa. Tutkimuksessa saatiin selvää näyttöä siitä, että ääniarat koirat olivat saaneet huomattavasti vähemmän säännöllistä liikuntaa kuin ne koirat, jotka eivät pelänneet ääniä.Samalla tutkimuksessa havaittiin, ettei liikunnan muoto ole yhdentekevää, vaan parasta liikuntaa koiralle vaikuttaisi olevan vapaana juokseminen.

Published in Koira