Skip to content →

Koira työkaverina

Koiran sanotaan olevan ihmisen paras ystävä, joten tuntuu varsin luonnolliselta että koira otetaan vapaa-ajan lisäksi mukaan myös työelämään. Koiria työskentelee suuret määrät ihmisten apuna erilaisissa ja monipuolisissa tehtävissä, kuten esimerkiksi tulli-, vahti-, poliisi-, huume- ja opaskoirina, joissa koiran voidaan valehtelematta sanoa olevan ihmiselle korvaamaton apu.Näiden koirien varsinaisten työtehtävien lisäksi on suosiota alkanut saada myös koirien ottaminen mukaan muunkinlaisille työpaikoille – esimerkiksi toimistoihin ja kampaamoihin – sekä koirien käyttö ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi esimerkiksi terveydenhuollossa sekä opetus- ja sosiaalialan töissä.Luonnollisesti koiran vieminen mukaan työpaikalle voi jakaa mielipiteitä ja aiheuttaa erinäisiä ongelmia, kaikkia kun karvaisten ystävien läsnäolo ei miellytä. Esimerkiksi ravintoloihin tai muihin paikkoihin joissa käsitellään elintarvikkeita, koirat eivät kovinkaan luontevasti sovi. Lisäksi huomioon täytyy väistämättä ottaa myös muiden työntekijöiden tai asiakkaiden mahdolliset allergiat ja esimerkiksi koirapelot.Koirien ottamista osaksi omistajan työpäivää on kuitenkin ehditty myös tutkia. Virginia Commonwealth -yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan koiran läsnäolo työpaikalla paransi työntekijöiden yhteistyökykyä sekä työpaikan ilmapiiriä. Lisäksi korien läsnäolon huomattiin vähentävän työntekijöiden stressiä sekä lisäävän työmotivaatiota ja -moraalia. Positiivisia tuloksia on saatu myös niin sanotusta kaverikoiratoiminnasta, jossa koiria käytetään piristämään ihmisiä esimerkiksi erilaisissa laitoksissa, kouluissa ja päiväkodeissa.Vaikkei koirien läsnäolo esimerkiksi työpaikoilla ehkä miellytäkään kaikkia, voidaan kuitenkin hyvällä omallatunnolla sanoa, että koirat eivät ainoastaan ole mahtavia apulaisia konkreettisissa töissä, vaan niiden läsnäololla on merkittävä vaikutus myös ihmisten psyykkisen hyvinvoinnin kannalta.

Published in Koira